Milion na pielęgniarstwo w Gorzowie

Pobierz PDF
Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. podpisały umowę na przekazanie dotacji w wysokości 1 mln zł na uruchomienie kierunku pielęgniarstwo. - Nabór ruszy już w tym roku. Liczymy, że będzie duże zainteresowanie. Tym bardziej, że pielęgniarek w regionie brakuje – mówiła marszałek. Przyszli studenci będą mogli liczyć też na stypendia jeśli zdecydują się na pracę w lubuskim szpitalu. 

Samorząd województwa zdecydował, że od tego roku współfinansować będzie kwotą 1 mln zł  pielęgniarstwo na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Wstępnie w budżecie województwa na ten cel zaplanowano 1,5 mln zł jednak ze względu na epidemię koronawirusa, duży spadek w PIT-ach i CIT-ach, podjęto decyzję o przekazaniu dotacji w wysokości 1 mln zł. - Jeżeli sytuacja budżetowa się unormuje, to mam nadzieję, że będzie ciąg dalszy i uda się wypłacić te pół miliona – mówiła marszałek. Jak podkreślała marszałek, uczelnia wsparcie zawdzięcza wielu osobom, które działają na rzecz Akademii. Są to radni województwa z północy regionu – Anna Synowiec, Mirosław Marcinkiewicz, Jerzy Wierchowicz oraz posłanka Krystyna Sibińska, dla których edukacja jest niesłychanie ważna. Co roku od kilku lat samorząd stara się wspierać uczelnię – dodała marszałek.      

Środki zostaną przeznaczone na rozwój kadry badawczo-dydaktycznej, badania naukowe, prace badawcze (350 tys. zł) oraz na doposażenie kierunku i wydatki bieżące (650 tys. zł).  

Stypendia dla studentek pielęgniarstwa i położnictwa oraz studentów medycyny  

Marszałek Elżbieta Anna Polak przypomniała, że działania promujące pielęgniarstwo rozpoczęto już w ubiegłym roku, gdy podjęto decyzję o przyznaniu stypendiów dla studentek pielęgniarstwa i położnictwa ufundowanych przez samorząd lubuski. - Mamy 30 stypendystek pielęgniarstwa i położnictwa. Ten kierunek od kilku lat funkcjonuje na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest duże zainteresowanie, rocznie naukę podejmuje 50 osób, a od tego roku 41 osób jest na studiach magisterskich – mówiła marszałek. Wysokość stypendium to 1.200 zł miesięcznie. W budżecie na ten rok zaplanowano 252.000 zł. Całkowita kwota stypendium na 1 osobę to kwota 10.800 zł. Czas pobierania stypendium wynosi 9 miesięcy (październik – czerwiec).

- Mam nadzieję, że będzie to zachętą dla przyszłych studentów Akademii w Gorzowie Wlkp. Już od kilku lat wspieramy kierunki medyczne. Na Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. wspieramy rehabilitację i dietetykę, a w Zielonej Górze kierunek lekarski. Obecnie na kierunku studiuje 430 studentów medycyny. To już piąty rok, w październiku rozpocznie się szósty. Od 2018 r. wypłacamy stypendia dla przyszłych lekarzy, 134 studentów otrzymuje stypendium w wysokości 2 tys. zł miesięcznie. Zdrowie i jakość życia to jest priorytet samorządu województwa - dodała marszałek.

Działania i plany Akademii

Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. dziękowała zarządowi województwa za wsparcie. – Rolą uczelni jest prowadzenie badań i kształcenie. Pojawiła się inicjatywa kształcenia pielęgniarek, więc podjęliśmy to wyzwanie, mimo potężnych kosztów, jakie wiążą się z uruchomienie kierunku. Nad przygotowanie wniosku pracował zespół - mówiła rektor.  

Akademia wydatkowała już 750 tys. zł na przygotowanie laboratoriów do kierunków medycznych. Uczelnia uzyskała akredytację Ministra Zdrowia do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia na okres 3 lat. - To bardzo długi okres, gdyż zazwyczaj są to roczne akredytacje, które trzeba ponawiać. Jesteśmy młodą i małą uczelnią, ale jesteśmy bardzo ambitni – mówiła rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska. Dodała, że wydatków jest jeszcze wiele, bez tej pomocy byłoby bardzo trudno.  

Uczelnia pracuje obecnie nad wnioskiem o zgodę na uruchomienie kierunku ratownictwo medyczne. - Planujemy utworzyć interdyscyplinarny kierunek – nazywany inżynierią medyczną. Jest to kierunek, którego absolwent będzie przygotowany do obsługi nowoczesnych urządzeń medycznych, elektronicznych, z pogranicza informatyki. Będzie też miał wiedzę medyczną, która pozwoli mu na opisanie zdjęcia – dodała na koniec.         

Brakuje pielęgniarek i położnych

Marta Powchowicz - Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych wyraziła zadowolenie, że samorząd zawodowy pielęgniarek został wysłuchany. - Mówimy od wielu lat, że brakuje kadry pielęgniarskiej. W naszej Izbie jest 3216 pielęgniarek i położonych, przewidujemy, że w przyszłym roku 1076 odejdzie na emeryturę. Tej luki pokoleniowej nie uda się zapełnić. Mam nadzieję, że pielęgniarki będą w dalszym ciągu pracować i  będzie miał się nami kto zaopiekować – mówiła.

Marszalek nawiązała do liczby pielęgniarek w naszym województwie. - Jesteśmy na 13 miejscu wśród 16 regionów w Polsce pod względem liczby pielęgniarek na 10 tys. mieszkańców, jesteśmy prawie na końcu. To fakty merytoryczne uzasadniające uruchomienie kierunku pielęgniarstwa w Gorzowie. Druga niepokojąca liczba to średni wiek pielęgniarek – 55 lat – mówiła marszałek.   

Liczba pielęgniarek i położnych w województwie lubuskim

  • Liczba pielęgniarek ogółem w 2018 roku – 5 764 (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców 56,81)
  • Liczba pielęgniarek według podstawowego miejsca pracy w 2018 roku – 4412 (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców – 43,49)
  • Liczba położnych ogółem w 2018 roku – 668 (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców – 6,58)
  • Liczba położnych według podstawowego miejsca pracy – 553 (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców – 5,45)
  • średnia wieku pielęgniarki – 55 lat
  • 13 miejsce na 16 w Polsce pod względem liczby pielęgniarek

Apel w sprawie rozliczania świadczeń zdrowotnych przez szpitale

Na koniec marszałek Elżbieta Anna Polak wspomniała o apelu zarządu województwa skierowanym do wojewody w sprawie korekty ryczałtów dla szpitali, które zostały postawione w stan gotowości. Ten apel został poparty Stanowiskiem Zarządu Województw RP w sprawie rozliczania świadczeń zdrowotnych przez szpitale. - Minister Zdrowia bardzo szybko odpowiedział na apel i stanowisko, wskazał  że ryczałty powinny być rozliczone w dłuższej perspektywie, tak jak chcieliśmy w okresie rocznym, że korekty są nieuzasadnione i obiecał, że będzie to monitorował w regionalnych oddziałach NFZ – mówiła marszałek.  

Marszałek zaznaczyła, że do dziś nie zostały anulowane te korekty. - Wojewoda powiedział, że są one odwracalne, więc liczę, że nastąpi anulowanie tych korekt za maj. To bardzo duże pieniądze, których brakuje – dodała.    

Galeria: Milion na pielęgniarstwo w Gorzowie Wlkp

Zobacz również