Nowoczesna hala coraz bliżej

Pobierz PDF
W Zbąszynku, za ponad 14 mln zł powstaje nowoczesna hala sportowa. Wicemarszałek Łukasz Porycki, członek zarządu Marcin Jabłoński oraz burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski podpisali dziś (24.06) umowę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa hali sportowej w Zbąszynku”. Przypomnijmy, 8 czerwca br. Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Zbąszynek pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 700 tys. zł.    

Od wielu lat Województwo Lubuskie wspiera zadania, które mają na celu rozwój sportu oraz poprawę infrastruktury sportowej, angażując się m.in. w sprawę budowy i modernizacji obiektów sportowych na terenie województwa lubuskiego. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli poseł na Sejm RP Waldemar Sługocki oraz radni województwa: Edward Fedko i Zbigniew Kołodziej.   

Wartość inwestycji to ponad 14 mln zł. Gmina pozyskała środki finansowe na realizację projektu w kwocie 2,4 mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Siła sportu

Na terenie Gminy Zbąszynek nie ma pełnowymiarowej hali sportowej, a sale sportowe zlokalizowane przy gminnych jednostkach oświatowych są niewystarczające. W ramach projektu powstaje dwukondygnacyjny budynek wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą. Hala sportowa stanowić będzie uzupełnienie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Obiektów Sportowych im. B. Niemca w Zbąszynku. Obiekt będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych w roku szkolnym, a także podczas kampanii letniej „Siła sportu”, prowadzonej przez miasto cyklicznie dla dzieci pozostających w domach podczas wakacji. Hala zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej, Przedszkola Pod Muchomorkiem oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku. W hali odbywać się będą treningi zawodników lokalnych klubów sportowych.

Potrzeba budowy hali wyrażona została w strategiach i planach rozwoju lokalnego Gminy Zbąszynek m.in. Strategii Rozwoju Gminy Zbąszynek do 2020 oraz Programie Rewitalizacji Gminy Zbąszynek do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku.

Burmistrz Gminy Zbąszynek zwrócił się do Marszałek Województwa Lubuskiego z prośbą o dofinansowanie tego zadania ze środków samorządu Województwa Lubuskiego, w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmujących między innymi sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych należy do zadań własnych gminy.

Wielofunkcyjna sala sportowa

Budynek hali sportowej w Zbąszynku posiada dwie kondygnacje. W budynku przewidziano: salę sportową wielofunkcyjną o wymiarach w świetle ścian 44,26 m x 25,63 m wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym, widownię rozkładaną na parterze na około 150 miejsc oraz widownię stałą na I piętrze na 272 miejsca siedzące, salę fitness zaprojektowaną na I piętrze,  5 pokoi hotelowych na I piętrze.

Podstawową funkcją hali w Zbąszynku będzie wielofunkcyjna sala sportowa z możliwością wydzielania odrębnych stref do ćwiczeń lub treningów, przystosowana dla ćwiczących osób niepełnosprawnych. Spełniać będzie ona wymagania normatywne dla obiektów, na których odbywać się mogą zawody krajowe.

Na hali znajdą się boiska, na których będzie można rozgrywać zawody w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, tenis, badminton, jazda i taniec na rolkach i inne zawody o mniejszym wymiarze powierzchni boiska lub maty.

Sala może spełniać również rolę sali widowiskowej.

Zawody  będzie można obserwować z wydzielonych trybun stałych, do których przewidziano komunikację pionową w postaci dwóch klatek schodowych wydzielonych pożarowo oraz windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych dostępnej z holu głównego na parterze i obsługującej wszystkie kondygnacje.

W holu głównym na parterze zaprojektowano kasę biletową, szatnię na odzież wierzchnią oraz toalety ogólnodostępne.

Galeria: Podpisanie umowy na dofinansowanie „Budowy hali sportowej w Zbąszynku”

Zobacz również