XVIII sesja Sejmiku

Pobierz PDF
1 lipca br. odbyła się XVIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni Województwa dokonali zmiany na stanowisku Skarbnika Województwa Lubuskiego oraz przyznali dofinansowanie powiatom: międzyrzeckiemu, żagańskiemu i słubickiemu na wsparcie pieczy zastępczej oraz Kostrzynowi nad Odrą na budowę boiska.

Gratulacje dla nowego rektora

Radni Województwa Lubuskiego pogratulowali nowemu rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przypomnijmy wybrany nim został prof. Dr hab. Wojciech Strzyżewski. – Moja obecność tutaj dzisiaj świadczy o tym, że Uniwersytet Zielonogórski zajmuje ważne miejsce w regionie. Deklaruję obecność w sprawach dot. szkolnictwa wyższego oraz innych, w których uniwersytet mógłby być pomocny. Wspólnie będziemy mieli wiele zadań do wykonania – mówił rektor-elekt.

Gratulacje nowemu włodarzowi uczelni w imieniu radnych oraz zarządu województwa złożyły marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodnicząca sejmiku Wioleta Haręźlak.

Lubuskie skutecznie wdraża Regionalny Program Operacyjny

Podczas obrad radni pytali m.in. o realizację Regionalnego Programu Operacyjnego. - Stan podpisanych umów jest zadowalający – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak. Przypomniała, żę zmiany w jego realizacji podyktowane były pandemią koronawirusa. – Komisja Europejska dała zielone światło na przekierowanie środków na walkę z COVID-19 i kryzysem gospodarczym i stąd też brak konkursów w tym czasie. Teraz prowadzimy negocjacje żeby realokować niewykorzystane środki na te działania. Do tej pory przekierowaliśmy na te dwa cele 100 mln zł – dodała. Marszałek mówiła także o tym, że temat funduszy będzie głównym podczas konwentów marszałków w regionie lubuskim. Rozmowy dotyczyć będą nowego budżetu oraz programu odbudowy, w ramach którego Polska otrzyma 64 mld euro.

O stanie realizacji RPO mówił także członek zarządu Marcin Jabłoński. – Jeżeli chodzi o stan realizacji programu, to informuję, że osiągamy wyznaczone do realizacji parametry i wyróżniają nas pozytywnie na tle całego kraju. Zarząd województwa nie podjął decyzji o wstrzymaniu konkursów. Przyjęliśmy aktualizacje, a perturbacje wynikały z sytuacji epidemicznej. Ogromne kwoty przekazaliśmy przedsiębiorcom i ochronę zdrowia – wyjaśnił.

Sprawa chlewni w Kalsku

Podczas obrad pojawił się także temat budowy chlewni w Kalsku. Przeciwko tej inwestycji protestują mieszkańcy miejscowości. - Jeżeli chodzi o Kalsk, to rozmawiamy na ten temat i nie jest prawdą, że unikamy tego tematu. Spotkałam się z burmistrzem Sulechowa, mieszkańcami i inwestorem. Sprawdzamy wszystkie uwarunkowania w tej sprawie – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn dodał, że obecnie sprawa procedowana jest na poziomie gminy, która to wydaje pozwolenie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVIII zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Województwa Lubuskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Żagań prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad XVIII sesji Sejmiku.

Galeria: XVIII Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Zobacz również