Basen w Drzonkowie otwarty dla mieszkańców

Pobierz PDF
W reżimie sanitarnym, ale już otwarty. Basen w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie czeka na Lubuszan. Na obiekt może jednak wejść maksymalnie 200 osób, które muszą pamiętać o specjalnych przepisach, np. z jednego toru mogą korzystać maksymalnie 4 osoby jednocześnie.  

W obiekcie obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli oraz pływania w basenie. Osłona powinna być pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk, a następnie poprzez brodzik przejść do basenu. Z pływalni nie skorzystają osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.

Wszyscy użytkownicy muszą pamiętać o niezbędnym dystansie, czyli 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika. Zanim wejdą na halę basenową Lubuszanie powinni starannie się umyć.

Nad przestrzeganiem reżimu sanitarnego będzie czuwać personel. To ratownicy będą np. odpowiadać za równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej. Klienci, którzy w sposób rażący naruszą zasady bezpieczeństwa będą podlegać upomnieniu.

Zobacz również