Gorzów Wlkp.: Sprzedaż nieruchomości

Pobierz PDF
Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń UMWL w Zielonej Górze (parter) oraz na stronach www.lubuskie.pl i www.bip.lubuskie.pl została umieszczona treść ogłoszenia przetargowego na sprzedaż  nieruchomości w Gorzowie Wielkopolskim. Stanowią one  własność Województwa Lubuskiego.

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nw. nieruchomości wraz z udziałem 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 810/58.

 

 

Lp.

 

Położenie

nieruchomości

Numery ewidencyjne działek

Powierzchnia

działek

(ha)

 

Numer księgi wieczystej

Cena działek

brutto

(zł)

Cena

wywoławcza

nieruchomości

brutto zł

 

Wysokość wadium

(zł)

 

Godzina przetargu

1.

Gorzów Wlkp.

ul. Floriana Kroenke

obręb 2 Górczyn

810/56

0,6051

GW1G/00126891/5

589 400,00

683 741,00

34 190,00

1000

810/58

0,1845

GW1G/00126889/8

94 341,00

2.

Gorzów Wlkp.

ul. Floriana Kroenke

obręb 2 Górczyn

810/57

0,7687

GW1G/00126888/1

1 148 820,00

1 243 161,00

62 160,00

1100

810/58

0,1845

GW1G/00126889/8

94 341,00

3.

Gorzów Wlkp.

ul. Floriana Kroenke

obręb 2 Górczyn

2369

1,2657

GW1G/00126890/8

1 317 200,00

1 411 541,00

70 580,00

1200

810/58

0,1845

GW1G/00126889/8

94 341,00

Przetargi odbędą się w dniu 04.09.2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7,w sali nr 108

Szczegółowych informacji, w sprawie  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze lub pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Zobacz również