Żywioły są w nas

Pobierz PDF
Spółdzielnia Socjalna Żywioły ze Słubic, złożyła do Biura Współpracy Zagranicznej i EWT ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Żywioły są w nas! Zarząd Województwa Lubuskiego 1 lipca br., pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 8 500,00 zł.

Projekt polega na zwiększeniu aktywności społecznej seniorów z Polski i Niemiec, służącej integracji między seniorami, a także współpraca i integracja z młodymi ludźmi, pomagająca zbudować dialog międzypokoleniowy. Zadanie będzie realizowane poprzez zajęcia wokalne, taneczne oraz kulinarne. Przewidziany udział ok 50 osób.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zobacz również