Ograniczenie pracy urzędu

Pobierz PDF
UMWL
Z uwagi na stan epidemiczny, od 12 października 2020 r. do odwołania Urząd Marszałkowski będzie nieczynny dla interesantów
  • Kontakt z Urzędem realizowany jest głownie za pośrednictwem poczty elektronicznej, platformy EPUAP, telefonicznie, jednakże wyłącznie w sprawach pilnych, w Kancelarii Ogólnej lub na parterach budynków Urzędu, w miejscach do tego wyznaczonych.
  • Wszelkie dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych) znajdują się na stronie www.lubuskie.pl  w dziale Urząd -> Kontakt lub w prawym górnym rogu serwisu.
  • Ogólny adres poczty elektronicznej Urzędu to: kancelaria.ogolna@lubuskie.pl, natomiast numer na Centralę telefoniczną to: +48 68 45 65 200.
  • W przypadku braku możliwości złożenia pisma w formie elektronicznej: pisma można składać w wersji papierowej. W takim przypadku należy skorzystać ze specjalnych pojemników umiejscowionych we wszystkich lokalizacjach Urzędu składane dokumenty przyjmowane są bez potwierdzenia odbioru;
  • wrzucając dokumenty do pojemników, prosimy o podanie na kopercie adresu mailowego lub/i numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu;
  • w wyjątkowych, uzgodnionych wcześniej z właściwą komórką organizacyjną, przypadkach  możliwe jest osobiste złożenie dokumentów lub odbycie osobistej wizyty na parterze w budynkach Urzędu w specjalnie wyznaczonych miejscach; gdzie może przebywać tylko 1 interesant;
  • w przypadku konieczności osobistej wizyty, interesanci zobligowani są do zasłaniania ust i nosa, zdezynfekowania rąk przed wejściem do Urzędu oraz wypełnienia ankiety.

Zobacz również