Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne Laur Innowacyjności 2020

Pobierz PDF
Kategoria: Konkursy
Kiedy: 17 listopada 2020 o 00:00

 

Ideą konkursu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest rozwój innowacyjności w naszym kraju, promowanie nowych technologii i ich twórców oraz pomoc
w przyspieszeniu aplikacji nowoczesnych rozwiązań w Polsce. Konkurs adresowany jest do firm, które posiadają siedzibę zarejestrowaną w Polsce oraz podmiotów gospodarczych i naukowo-badawczych, których Celem wydarzenia jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych nowatorskich rozwiązań ze wszystkich niemal dziedzin gospodarki i nauki.

 

 

Lokalizacja