XXV sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Pobierz PDF
Kategoria: Inne
Kiedy: 23 listopada 2020 od 11:00 do 16:00
Gdzie: ul. Podgórna 7, Zielona Góra, -
XXV zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego została zwołana na 23 listopada 2020 roku, godz. 11:00. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), zarządzono obradowanie w zdalnym trybie.

 

Lokalizacja

Województwo: lubuskie

Powiat: Zielona Góra

Adres: ul. Podgórna 7 Zielona Góra