Program Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2021

Pobierz PDF
Kategoria: Kultura
Kiedy: o 00:00 (od 2021-02-10 do 2021-12-30)
PRO ARTE 2021

 

Program realizowany jest od ponad 20 lat w formie powiatowych, okręgowych i wojewódzkich prezentacji artystycznych, a organizatorami poszczególnych etapów są ośrodki kultury oraz lokalne samorządy. Celem przedsięwzięcia jest promocja twórczości dzieci i młodzieży z dziedzin teatru, tańca, śpiewu, recytacji i plastyki. Także integracja i przedstawienie najciekawszych zjawisk kulturowych amatorskiego ruchu artystycznego. Takie inicjatywy stanowią alternatywę spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, która ucieka dziś w świat Internetu, stając się coraz bardziej wycofaną grupą społeczną. Tego typu akcje nie tylko „wyciągają” ich z domu, ale pozwalają na odkrycie i rozwinięcie talentów, kulturalnego potencjału młodych Lubuszan.

Szczegółowy program PRO ARTE dostępny na stronie: http://rcak.pl/pro-arte/ .


 

Lokalizacja