Wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Pobierz PDF
Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego zaprasza lubuskich producentów do wzięcia udziału w pierwszym naborze wniosków o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

Dokumenty można składać od 29 marca do 12 maja 2021 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

 Ideą tworzenia krótkich łańcuchów dostaw jest takie zorganizowanie produkcji, dystrybucji i transakcji, by zminimalizować liczbę pośredników. Skrócenie łańcucha dostaw przekłada się na poprawę jakości produktów - towar szybciej trafia do konsumenta, więc jest świeższy, a także ma niższą cenę, którą musi zapłacić konsument.

Wsparcie będzie można otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. przez metody organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Może być ono przyznane m.in. na:

  • budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury;
  • zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu;
  • zakupu lub instalację wyposażenia;
  • odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości - w związku z realizacją operacji;
  • zakup środków produkcji.

Pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może otrzymać pomoc tylko raz, a jej wysokość wynosi:

  • 325 tys. zł, w przypadku, gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu;
  • 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Centrala ARiMR.  Można je złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji na stronie:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/tworzenie-krotkich-lancuchow-dostaw-grupy-epi-juz-moga-starac-sie-o-wsparcie.html?fbclid=IwAR2bzeZc9zj95BpfgNJQRmN2fLbdmvoJR8N_6Y1JNqRKbUNF_2WgnfWfbzc

 

Powiązane wiadomości

Zobacz również