• Elżbieta Anna Polak

  Marszałek Województwa Lubuskiego

  Wykształcenie:

  Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostkami gospodarczymi Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie oraz kursy i szkolenia m.in. w Centrum Funduszy Europejskich we Wrocławiu oraz w Ogólnopolskim Centrum Edukacji Samorządu i Administracji w Warszawie /w zakresie wdrażania funduszy i prawa UE/, w Global Business Center w Warszawie /w zakresie nowoczesnych instrumentów zarządzania/ w Communications Group Gerald Stanisław Abramczyk /w zakresie udoskonalania komunikacji dla menedżerów/.

  Doświadczenie zawodowe:

  • Od maja 1980 r. do listopada 2002 r. pracowała w Urzędzie Gminy i Miasta Małomice na stanowiskach: inspektora, sekretarza gminy i miasta /1991-1998/ oraz burmistrza Małomic/1998-2002/.
  • W latach 1998-2002 była Radną Powiatu Żagańskiego i Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
  • Od 2002 r. do 31 marca 2007 r. na stanowisku dyrektora gabinetu Prezydenta Miasta Zielona Góra zajmowała się współpracą zagraniczną, promocją miasta i zarządzaniem projektami UE.
  • Od 1 kwietnia 2007 r. do 21 sierpnia 2008 r. była dyrektorem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalnego Ośrodka w Zielonej Górze, gdzie odpowiadała za zarządzanie projektami UE, organizację studiów podyplomowych i szkoleń dla samorządów terytorialnych.
  • Od sierpnia 2008 r. do listopada 2010 r. była wicemarszałkiem województwa lubuskiego, a następnie od listopada 2010 r. do dziś pełni funkcję Marszałka Województwa Lubuskiego.

   

  Aktywność społeczna:

  • Była członkiem Zarządu MKS „Iskra” Małomice i kierownik sekcji kajakowej, a także Członkiem Zarządu Klubu Sportowego Lechia Zielona Góra.
  • W  latach 2007-2008 była Członkiem Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubuskiego.
  • Od 2010 roku jest Przewodniczącą Lubuskiej Rady ds. Rozwoju, a także Członkiem Komitetu Sterującego przy Ministerstwie Zdrowia.
  • Od stycznia 2011 r. jest członkiem Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, pełni także funkcję Przewodniczącej polskiej części Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej.
  • Od 2015 jest Przewodniczącą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020.
  • Od 2015 jest jest Członkiem Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia
  • Od stycznia 2019 r. jest Członkiem Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Jest również przedstawicielem ZWRP do Komitetu Regionów UE, a także przedstawicielem ZWRP do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy.


  Od 2007 r. jest Radną Województwa Lubuskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej, której członkiem jest od 2003 roku.


  Mężatka, ma dwóch dorosłych synów.

  Źródło: nota biograficzna na stronie prywatnej

  Była członkiem Zarządu MKS „Iskra” Małomice i kierownik sekcji kajakowej, a także Członkiem Zarządu Klubu Sportowego Lechia Zielona Góra. W latach 2007-2008 była Członkiem Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubuskiego. Od 2010 roku jest Przewodniczącą Lubuskiej Rady ds. Rozwoju, a także Członkiem Komitetu Sterującego przy Ministerstwie Zdrowia. Od stycznia 2011 r. jest członkiem Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, pełni także funkcję Przewodniczącej polskiej części Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej. Od 2015 jest Przewodniczącą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020. Od 2015 jest jest Członkiem Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia Od stycznia 2019 r. jest Członkiem Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Jest również przedstawicielem ZWRP do Komitetu Regionów UE, a także przedstawicielem ZWRP do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy. Od 2007 r. jest Radną Województwa Lubuskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej, której członkiem jest od 2003 roku. Mężatka, ma dwóch dorosłych synów. Źródło: nota biograficzna na stronie prywatnej

  Była członkiem Zarządu MKS „Iskra” Małomice i kierownik sekcji kajakowej, a także Członkiem Zarządu Klubu Sportowego Lechia Zielona Góra. W latach 2007-2008 była Członkiem Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubuskiego. Od 2010 roku jest Przewodniczącą Lubuskiej Rady ds. Rozwoju, a także Członkiem Komitetu Sterującego przy Ministerstwie Zdrowia. Od stycznia 2011 r. jest członkiem Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, pełni także funkcję Przewodniczącej polskiej części Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej. Od 2015 jest Przewodniczącą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020. Od 2015 jest jest Członkiem Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia Od stycznia 2019 r. jest Członkiem Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Jest również przedstawicielem ZWRP do Komitetu Regionów UE, a także przedstawicielem ZWRP do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy. Od 2007 r. jest Radną Województwa Lubuskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej, której członkiem jest od 2003 roku. Mężatka, ma dwóch dorosłych synów. Źródło: nota biograficzna na stronie prywatnej

  Była członkiem Zarządu MKS „Iskra” Małomice i kierownik sekcji kajakowej, a także Członkiem Zarządu Klubu Sportowego Lechia Zielona Góra. W latach 2007-2008 była Członkiem Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubuskiego. Od 2010 roku jest Przewodniczącą Lubuskiej Rady ds. Rozwoju, a także Członkiem Komitetu Sterującego przy Ministerstwie Zdrowia. Od stycznia 2011 r. jest członkiem Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, pełni także funkcję Przewodniczącej polskiej części Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej. Od 2015 jest Przewodniczącą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020. Od 2015 jest jest Członkiem Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia Od stycznia 2019 r. jest Członkiem Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Jest również przedstawicielem ZWRP do Komitetu Regionów UE, a także przedstawicielem ZWRP do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy. Od 2007 r. jest Radną Województwa Lubuskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej, której członkiem jest od 2003 roku. Mężatka, ma dwóch dorosłych synów. Źródło: nota biograficzna na stronie prywatnej

 • Stanisław Tomczyszyn

  Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

  Wykształcenie: Ukończył studia wyższe na Wydziale Humanistycznym o kierunku historia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Jest również absolwentem studiów podyplomowych: na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu; w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Politechnice Zielonogórskiej w zakresie organizacji i zarządzania szkołą; na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze z zakresu nauczania historii. Posiada certyfikat dokumentujący znajomość sposobów wdrażania technologii informacyjnej i możliwości jej wykorzystania w usprawnianiu zarządzania oraz kreowania wizerunku szkoły. Jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w zakresie sprawdzianu w szkole podstawowej. Uzyskał Pierwszy Stopień Specjalizacji Zawodowej w zakresie nauczania historii.

  Doświadczenie: W latach 1983 – 1984 pracował w Zarządzie Wojewódzkim Związku Młodzieży Wiejskiej w Zielonej Górze. W 1984 roku rozpoczął pracę nauczyciela historii w Szkole Podstawowej w Jabłonowie. W 1992 roku objął stanowisko dyrektora tej placówki do września 2007 roku. Od 1994 do 1998 roku był radnym Gminy Brzeźnica oraz Wiceprzewodniczącym II Kadencji Sejmiku Samorządowego Województwa Zielonogórskiego. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Województwa Zielonogórskiego, którego był również wiceprzewodniczącym. W latach 1984 – 1990 pełnił funkcję Przewodniczącego Młodzieżowego Domu Kultury "Junior" w Jabłonowie. Był Prezesem Klubu Sportowego LZS "Błękitni" Jabłonów.

  Od grudnia 2007 do grudnia 2014 roku sprawował funkcję Członka Zarządu Województwa Lubuskiego. Od grudnia 2014 roku pełni funkcję Wicemarszałka Województwa Lubuskiego.

  Nadzoruje pracę trzech Departamentów: Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Środowiska oraz Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

   

  Żonaty, 1 dziecko

  Przynależność partyjna: Polskie Stronnictwo Ludowe

  Miejsce zamieszkania: Chotków, Gmina Brzeźnica

  Rok urodzenia: 1959

 • Łukasz Porycki

  Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

  Wykształcenie: Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunek Stosunki Międzynarodowe. Podyplomowe Studia Menadżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kurs na członków rad nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

  Doświadczenie zawodowe: W latach 2010 – 2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Ministra Pracy i polityki Społecznej, w latach 2012 – 2013 dyrektora Biura Ochrony i Informacji Niejawnych Ministerstwa Gospodarki oraz w latach 2013 – 2014 dyrektora biura Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2017 Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego .

 • Marcin Jabłoński

  Członek Zarządu Województwa Lubuskiego

  Wykształcenie: Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (filologia germańska), Poznańskiej Szkoły Menedżerów, studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (zarządzanie przedsiębiorstwami komunalnymi), studiów Master of Business Administration. Posiada długoletnie doświadczenie samorządowe wszystkich szczebli.

  Doświadczenie zawodowe:

  Pełnił funkcje: dwukrotnie zastępcy burmistrza Słubic, wicewojewody gorzowskiego i wicewojewody lubuskiego, dwukrotny starosta powiatu słubickiego. Od roku 2008 do 2010 Marszałek Województwa Lubuskiego. W 2011 roku powołany na urząd wojewody lubuskiego, a w 2013 podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

  Pełnił także funkcję prezesa zarządu szpitala im. Zbigniewa Religi w Słubicach. Od 2001 roku członek Platformy Obywatelskiej RP.

   

  Źródło: Oficjalna strona Urzędu Wojewódzkiego, nota biograficzna na stronie prywatnej, artykuł Gazety Lubuskiej, informacja na stronie wp.pl

 • Tadeusz Jędrzejczak

  Członek Zarządu Województwa Lubuskiego

  Urodził się w Gorzowie Wielkopolskim. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Pierwsze szlify zawodowe zbierał jako nauczyciel w gorzowskiej oświacie (1981 – 1990). W latach 1989 – 1991 prowadził własną działalność gospodarczą. Był Posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej I, II i III kadencji. W 1998 r. złożył mandat posła, aby sprawować funkcję prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego, którą pełnił w latach 1998 – 2014. W tym czasie 5-krotnie był wybierany na radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego (1998, 2002, 2006, 2010 i 2014). Po roku 2014 zajmował się doradztwem w prywatnych przedsiębiorstwach, a także został pełnomocnikiem rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i wykładowcą AWF.

  Doświadczenie zawodowe:

  • Przewodniczący Euroregionu  Pro Europa Viadrina w latach 1999 – 2014,
  • Członek zarządu Związku Miast Polskich w latach 1999 – 2010,
  • Przewodniczący Związku Celowego Gmin MG6.