Schowaj sidebar


Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

posiada dane centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

 • osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne
 • Państwowy rejestr granic i jednostek podziałów terytorialnych kraju
 • Ortofotomapa
 • Mapy topograficzne
 • Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych
 • Dane pomiarowe
 • Numeryczny model terenu
 • Numeryczny model pokrycia terenu
 • Mapy tematyczne
 • Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych
 • Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k
 • Zobrazowania lotnicze

 

link do strony  http://www.gugik.gov.pl/