Schowaj sidebar

Droga wojewódzka nr 276 Przetocznica [1200x675]

Zadania Województwa w zakresie drogownictwa obejmują m.in.:

  • nadzór nad funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze;
  • wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny;
  • wykonywanie obowiązków organu zarządzającego ruchem drogowym na drogach wojewódzkich;
  • zatwierdzanie projektów organizacji ruchu dotyczących zmian, usprawnień i uzupełnień w systemie organizacji ruchu na drogach wojewódzkich;
  • nadzór nad funkcjonowaniem Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, w tym nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami;
  • wydawanie kierowcom zaświadczeń ADR (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) uprawniających do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym;
  • sprawy dotyczące badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.