Schowaj sidebar

Zarząd Województwa Lubuskiego, na podstawie Uchwały Nr XII/188/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie nagród i wyróżnień Województwa Lubuskiego w dziedzinie sportu, zmienionej Uchwałą Nr XIV/220/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 lutego 2020 r., ma możliwość przyznania nagród finansowych dla najlepszych sportowców z Województwa Lubuskiego.

 

 Zarząd Województwa Lubuskiego może przyznać nagrody i wyróżnienia:

1) osobom fizycznym, które :

a) zostały medalistami Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich,

b) zostały zwycięzcami w plebiscytach na najlepszego i/lub najpopularniejszego sportowca województwa lubuskiego,

c) uzyskały kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich;

2) trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży

 

Wnioski o przyznanie wyróżnienia i nagrody mogąskładać:

1) członkowie Zarządu Województwa Lubuskiego,

2) dyrektor merytorycznie właściwego Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, realizującego zadania z zakresu sportu,

3) Lubuska Federacja Sportu,

4) macierzyste stowarzyszenie sportowe zawodnika lub trenera (klub lub związek sportowy)

 

Nagrody mogą zostać przyznane różnież osobom, które uzyskają kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich.

 

Do pobrania: