Schowaj sidebar

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Typ II – Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

Beneficjentem i Liderem projektu jest Województwo Lubuskie, Partnerami: Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Hertz System LTD. Sp. z o.o.

Koszt całkowity projektu to 60.765.029,86 PLN, z czego 18.777.821,04 PLN stanowią środki własne, a 41.987.2018,82 PLN środki UE.

Celem projektu jest poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej podmiotów z sektora MŚP – rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych w regionie.

W wyniku realizacji projektu w zakresie świadczenia usług prorozwojowych na rzecz MŚP nastąpi zwiększenie regionalnej bazy instytucji otoczenia biznesu (IOB) poprzez stworzenie wiodącego ośrodka przemysłowo - badawczego inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz innowacyjnego przemysłu

Logotypy unijne