Schowaj sidebar

Uchwały WRDS

Do pobrania:

Uchwała Nr 1/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru kolejności przewodniczenia Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w województwie lubuskim Uchwała Nr 2/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie składu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim Uchwała Nr 3/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim Uchwała Nr 4/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wskazania kandydata do składu Rady Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Uchwała Nr 1/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie składu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim Uchwała Nr 2/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wskazania kandydatów do składu Rady Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Uchwała Nr 3/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie składu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim Uchwała Nr 1/2018 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie składu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim Uchwała Nr 2/2018 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie składu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim Uchwała Nr 1/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie składu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim Uchwała Nr 2/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wojewódzkiej rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim Uchwała Nr 3/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie składu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim Uchwała Nr 1/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim dotyczącej projektu Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020 Uchwała Nr 2/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie składu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim Uchwała Nr 1/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim dotyczącej projektu Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2021 Uchwała Nr 2/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie składu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim