Schowaj sidebar

Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego

Zadaniem Systemu jest zapewnienie rzetelnych, kompleksowych, aktualnych i łatwo dostępnych danych związanych z przestrzenią geograficzną, potrzebnych do zarządzania województwem, planowania strategicznego, przestrzennego, rozwoju przedsiębiorczości we wszystkich sektorach własności, konserwacji i rozwoju infrastruktury komunalnej, wspomagania służb publicznych oraz obsługi potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki przestrzennej.

Regionalny System Informacji Przestrzennej umożliwia bezpłatny dostęp do danych przestrzennych poprzez serwis www. Pozwala na szybkie  i łatwe wyszukiwanie i przeglądanie aktualnych danych przestrzennych zarządzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, co może wpłynąć na poprawę efektywności funkcjonowania sektora publicznego. System wpływa na podniesienie jakości e-usług i dostępu do e-usług oraz dostarcza kompleksowych informacji o obiektach.

Zasadniczym celem zrealizowanego projektu było usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej w zakresie rozwoju edukacji gospodarki przestrzennej oraz rozwinięcie e-informacji  związanych z infrastrukturą społeczeństwa informacyjnego.
      

     

 Geoportal dostępny jest pod adresem     http://www.rsipwl.lubuskie.pl/