Schowaj sidebar

Członkowie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim:

 

1. Henryk Maciej Woźniak - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,

2. Władysław Dajczak - Wojewoda Lubuski - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel strony rządowej,

3. Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego - Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel strony samorządowej,

4. Janusz Jasiński - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel Konfederacji Lewiatan,

5. Bogusław Motowidełko - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność”,

6. Bogusława Kornowicz - Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel Forum Związków Zawodowych,

7. Monika Bocian - Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

8. Edward Makarewicz - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club,

9. Krzysztof Hnat - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego.