Schowaj sidebar

Lubuskie Talenty - Program Stypendialny info


Informacja o wydatkowaniu stypendium

 

Drodzy Stypendyści.

 

W związku z pytaniami, dotyczącymi możliwości zmiany planu wydatkowania stypendium informujemy,
że w uzasadnionych przypadkach w okresie trwania projektu "Lubuskie Talenty" istnieje możliwość zmiany zaplanowanych wydatków zgodnie z założeniami IPRE. Wystarczy, że wydatki będą się mieścić w katalogu wydatków określonym w § 8 ust. 3 Regulaminu.

 

Przyczynę zmian  planu wydatków należy podać w Oświadczeniu o wydatkowaniu stypendium (np. pandemia COVID-19).

 

Niestety, nie ma możliwości wydłużenia okresu wydatkowania, dlatego prosimy o zrozumienie i dokładnie przeanalizowanie nowych wydatków.

 

Życzymy wiele zdrowia w tym trudnym dla wszystkich czasie.

 

 LUBUSKIE TALENTY 2019/2020

       

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 29 listopada 2019 r. zatwierdził listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Lubuskie Talenty - Program Stypendialny, realizowanego w ramach RPO - Lubuskie 2020 na rok szkolny 2019/2020.

Lista rankingowa - szkoła podstawowa

Lista rankingowa - liceum ogólnokształcące

 

     Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2019 r. do czerwca 2020 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

 

Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny”

Uchwała zmieniająca regulamin.

 

 

  • Wydatki poniesione od początku trwania roku szkolnego 2019/2020 ( tj. od września) będą uznane za wydatki kwalifikowalne. W związku z tym, bardzo prosimy o zbieranie wszystkich rachunków dotyczących rozwoju ucznia, które będzie można przedstawić w planie wydatkowania stypendium.

 

Szcegółowe informację uzyskają Państwo
w Wydziale Projektów Społecznych Departamentu Infrastruktury Społecznej UMWL pod numerem 68 45 65 550
.

Do pobrania: