Schowaj sidebar

System zarządzania jakością jest to narzędzie umożliwiające każdej organizacji (przedsiębiorstwu, urzędowi, instytucji) podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów /świadczonych usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania.

System Zarządzania Jakością (SZJ) zgodny z normą ISO 9001:2000 (ostatnia nowelizacja ISO 9001:2015) został wdrożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego (UMWL) w roku 2004. Przygotowana została dokumentacja systemowa, przeszkoleni pracownicy i auditorzy wewnętrzni SZJ, a następnie został przeprowadzony audit certyfikujący przez niezależną jednostkę certyfikującą. Każdy certyfikat jakości ważny jest 3 lata.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze był pierwszym urzędem marszałkowskim w kraju, który otrzymał certyfikat jakości dla systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą ISO 9001:2000.

Każdego roku w okresie ważności certyfikatu jednostka, która przyznała certyfikat jakości przeprowadza audity nadzoru, które mają dostarczyć dowodów na to, że system działa właściwie, jest doskonalony i zgodny z wymaganiami normy.

Ostatnie odnowienie certyfikatu jakości odbyło się w 2020 r., a przyznany certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:2015 jest ważny do 5 czerwca 2023 r.

Chcąc zapewnić jak najlepszą jakość świadczonych usług zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety – badanie satysfakcji klienta.

Do pobrania: