Schowaj sidebar

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Lubuskiego.

W zasobie WODGiK znajdują się:

  • Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k
  • Mapy topograficzne w różnych skalach i formatach
  • Mapy tematyczne – sozologiczne, hydrograficzne, glebowo-rolnicze
  • Inne opracowania

 

link do strony   https://wodgik.lubuskie.pl/