Schowaj sidebar

 

Położenie nieruchomości

Gorzów Wielkopolski, ul. Niepodległości, obręb 0002 Górczyn, działka  nr  806/1

Powierzchnia działki

1,2033 ha

Numer Księgi wieczystej

GW1G/00072795/8

Rodzaj nieruchomości

Gruntowa niezabudowana

Opis nieruchomości

Działka oznaczona jest użytkiem RIII a i RIII b -  grunty orne. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę nabywca nieruchomości musi wystąpić o decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego. Ponadto nabywca nieruchomości po uzyskaniu zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązany uiścić należność i opłaty roczne. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

Przeznaczenie w MPZP

Działka wchodzi w obszar o symbolach: 3U, 4U – teren usług publicznych i komercyjnych i W2 – lokalizacja zjazdu orientacyjna

Forma zbycia

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ,

Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,

Wydział Zarządzania Mieniem tel. (68) 45–65-471, (68) 45-65-343

Dodatkowe informacje

www.bip.lubuskie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=10hWyf93zXo0U8asbpTMAOHLrbbHaFYTj&ll=52.75461101175519%2C15.254684000000012&z=18