Schowaj sidebar

Oferta w ramach konkursu winna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie - https://lubuskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace i złożona w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF na adres wskazany w ogłoszeniu o konkursie.