Schowaj sidebar

Kontakty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze (obszary wsparcia):

1) w obszarze promocji województwa

Departament Promocji i Strategii Marki

Wydział Promocji i Strategii Marki

Pani Renata Kowalewska

tel. 68 45-65-467

e-mail: r.kowalewska@lubuskie.pl

działania promocyjne wpływające na aktywizację młodzieży

do realizacji zadań publicznych

Pani Sylwia Sobczyk

tel. 68 45-65-560

e-mail: s.sobczyk@lubuskie.pl

2) w obszarze ochrony i promocji zdrowia

Departament Ochrony Zdrowia,

Wydział Organizacji i Promocji Zdrowia

Pani Monika Michalak

tel. 68 45-65-483

e-mail: m.michalak@lubuskie.pl

3) w obszarze edukacji

Departament Infrastruktury Społecznej,

Wydział Edukacji

Pani Sylwia Kowalewska-Krömer

tel. 68 45-65-410

e-mail: s.kromer@lubuskie.pl

4) w obszarze kultury

Departament Infrastruktury Społecznej,

Wydział Kultury

Pani Barbara Panek-Sarnowska

tel. 68 45-65-299

e-mail: b.panek@lubuskie.pl

5) w obszarze kultury fizycznej

Departament Infrastruktury Społecznej

Wydział Turystyki i Sportu

Pan Andrzej Hełmiński

tel. 68 45-65-322

e-mail: a.helminski@lubuskie.pl

Pani Joanna Baszura

tel. 68 45-65-569

e-mail:j.baszura@lubuskie.pl

Pan Marcin Płatek-Oleszyński

tel. 68 45-65-589

e-mail: m.oleszynski@lubuskie.pl

6) w obszarze turystyki regionalnej

Pan Marcin Płatek-Oleszyński

tel. 68 45-65-589

e-mail: m.oleszynski@lubuskie.pl

Pani Katarzyna Żmudzin

tel. 68 45-65-253

e-mail:k.zmudzin@lubuskie.pl

7) w obszarze integracji europejskiej

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

Wydział Wydział Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Pani Małgorzata Rycielska

tel. 68 45-65-327

e-mail: m.rycielska@lubuskie.pl

8) w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie alkoholizmowi)

Departament Infrastruktury Społecznej,

Wydział Spraw Społecznych

Pani Joanna Relich

tel. 68 45-65-247

e-mail: j.relich@lubuskie.pl

9) w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie narkomanii)

10) w obszarze pomocy społecznej

11) w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze,

Wydział Polityki Społecznej

Pani Magdalena Rubaszewska

tel. 68 32-31-887

e-mail: m.rubaszewska@rops.lubuskie.pl

12) w obszarze wspierania rozwoju ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze,

Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej

Pani Katarzyna Jedynak

tel. 68 32-31-927

e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl

13) w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze,

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Pani Magdalena Mierzejewska

tel. 68 32-31-925

e-mail: m.mierzejewska@rops.lubuskie.pl

14) w obszarze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,

Wydział Autoryzacji Płatności

Pani Anna Budna

tel. 68 45-65-465

e-mail: a.budna@lubuskie.pl