Schowaj sidebar

Zgodnie z art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685) do marszałka województwa należy zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody. Do realizacji powyższego zapisu ustawy niezbędne jest przedłożenie do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 przez osobę bliską pacjentowi, organ pomocy społecznej lub sąd – prawomocnego postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody wraz z danymi kontaktowymi osób składających postanowienie. Na podstawie przedłożonego postanowienia sądowego ustalany jest termin przyjęcia do szpitala psychiatrycznego położonego najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta oraz zapewniany jest transport do szpitala w obecności personelu medycznego. Jeżeli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia, sąd z urzędu lub na wniosek upoważnionego przez marszałka województwa lekarza psychiatry może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie tej osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję – art. 46 ust. 2c ww. ustawy.

 Wykaz lekarzy psychiatrów upoważnionych przez Marszałka Województwa Lubuskiego

 do składania wniosku do właściwego sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję

Lp.

Imię i nazwisko lekarza psychiatry

Numer prawa wykonywania zawodu

Adres poczty elektronicznej

Numer telefonu

1.

Igor Grodziński

1062032

igrodzinski@obrzyce.eu

sekretariat@obrzyce.eu

95 742 87 24

95 742 87 00

2.

Anna Maria Moskwa

6763721

anna.moskwa@szpital.gorzow.pl

95 733 18 36

3.

Krzysztof Zbigniew Woźniak

9064367

k.wozniak@ciborz.eu

605 546 006

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje o sposobie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody udzielane są pod nr tel. 68 45 65 483 lub 68 45 65 503 bądź adresem e-mailowym: m.adamcewicz@lubuskie.pl.