Schowaj sidebar

Nagrody Kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego

Nagrody Kulturalne przyznawane są w formie nagród pieniężnych indywidualnych i zespołowych.

Nagroda pieniężna indywidualna przyznawana jest twórcom, pracownikom i społecznym animatorom kultury. Natomiast nagroda pieniężna zespołowa przyznawana jest zespołom twórczym, zespołom artystycznym, zespołom pracowniczym i grupom społecznych animatorów kultury. Przyznane nagrody potwierdzone są również dyplomem.

Nagrody honorowe przyznawane są osobom fizycznym, prawnym, a także innym podmiotom promującym oraz wspierającym finansowo działalność kulturalną w województwie lubuskim. Nagrody honorowe stanowią statuetka i dyplom uznania.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

Wypełnione wnioski należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Infrastruktury Społecznej

ul. Podgórna 7, 65- 057 Zielona Góra

lub

złożyć w Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

ul. Podgórna 7 w Zielonej Górze.

Decyduje data wpływu potwierdzona pieczęcią Urzędu lub data stempla pocztowego.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Kultury w Departamencie Infrastruktury Społecznej, pod numerem telefonu: 68 45 65 459 lub 68 45 65 299.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

http://bip.lubuskie.pl/539/Nagrody_Kulturalne_i_Zloty_Dukat/