Schowaj sidebar

Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach(Dz.U. 2019 poz. 521 z późn. zm.)

Marszałek województwa udostępnia na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty wykaz miejsc odbioru oraz zbierajacych zuzyte baterie i zużyte akumulatory na terenie województwa. Aktualizacja na dzień 29.05.2019.

wykaz miejsc odbioru zuzytych baterii i akumulatorow


wykaz zbierających zużyte baterie i zużyte akumulatory