Schowaj sidebar

Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685) nakłada na marszałka województwa obowiązek upoważnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (art.18 ust.10 pkt 2). Upoważniony lekarz psychiatra dokonuje oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.
Do wykonywania czynności dotyczących przedmiotowej procedury w zakresie zdarzeń mających miejsce na obszarze powiatów województwa lubuskiego upoważniony został lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii: lek. med. Piotr Mirosław Krawczyk.
Zawiadomienie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego powinno być dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U.  z 2018 r., poz. 2459).

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej należy kierować do:

lek. med. Piotr Mirosław Krawczyk (nr prawa wykonywania zawodu 2247545)

tel. kom.: 691 414 199

e-mail: krawczykp@poczta.onet.pl