Schowaj sidebar

„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2020 roku”

Głównym celem jest ograniczenie zjawiska niepłodności i bezdzietności u par kwalifikujących się do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – stanowiących populację docelową – w okresie objętym Programem tj. do 15 grudnia 2020 r.

Kto może przystąpić do Programu?

Do programu dofinansowania in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego mogą przystąpić pary, które nie mogą zajść w ciążę poprzez naturalną koncepcję oraz spełniają poniższe wymogi formalne oraz medyczne.

Głównymi kryteriami kwalifikacji par są:

- zamieszkanie i zameldowanie na pobyt stały na terenie województwa lubuskiego;

- niemożliwość zrealizowania przez ponad rok planów rozrodczych metodą naturalną;

- wiek kobiety w przedziale 20-40 lat według rocznika urodzenia;

- spełnienie przez parę ustawowych warunków podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienie do procedury dawstwa zarodka.

Gdzie można uzyskać informacje?  

Realizatorem programu jest Medi Partner sp. z o.o. z Warszawy, a miejscem wykonywania świadczeń: InviMed Europejskie Centrum Macierzyństwa w Poznaniu, ul. Strzelecka 49. Szczegółowe informacje dotyczące programu pod numerem tel. 500 900 888 (infolinia) oraz na stronie internetowej https://www.invimed.pl/dofinansowanie-in-vitro-dla-mieszkancow-wojewodztwa-lubuskiego

Kwota dofinansowania programu wynosi 499 000 zł. W konkursie na wybór realizatora kierowano się w szczególności kwestią wysokości dopłaty do procedury wnoszonej przez pary. Koszt jednorazowego dofinansowania przez samorząd województwa do procedury leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro (tj. w przypadku dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie z wykorzystaniem męskich lub żeńskich komórek rozrodczych) wynosi 5 tys. zł lub (w przypadku procedury adopcji zarodka) 2 tys. zł.

Program zakłada dofinansowanie około 100 procedur in vitro, w przypadku niewykorzystania wszystkich środków, realizator będzie miał możliwość zwiększenia liczby procedur.

Realizacja w latach 2018-2019:

2018 rok

Wartość programu 100 tys. zł

liczba procedur 21

liczba ciąż 6

 liczba urodzeń 6

2019 rok

Wartość programu 200 tys. zł

liczba procedur - 41

 liczba ciąż – 16, w tym 4 bliźniacze