Schowaj sidebar

Linia energetyczna PLISZKA [1200x675]

Zadania Województwa w zakresie energetyki obejmują m.in.:

  • przygotowywanie opinii w zakresie objętym ustawą Prawo energetyczne i dotyczących koncesji dla przedsiębiorstw energetycznych, uzgadniania projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na paliwa gazowe, energię elektryczną i ciepło, uzgadniania projektów założeń planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  • planowanie zaopatrzenia w energię i paliwa;
  • monitorowanie rozwoju branż energetycznych.