Schowaj sidebar

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2. Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT

Beneficjentem i Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, partnerami 19 Jednostek Samorządu Terytorialnego z województwa lubuskiego.

Koszt całkowity projektu to 14 977 092,57 zł, z czego 2 246 563,90 zł stanowią środki własne Beneficjenta i Partnerów Projektu a 12 730 528,67 zł. środki UE.

Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli. Planowane jest utworzenie tzw. Indywidualnego Konta Mieszkańca. Każdemu z mieszkańców partnerów projektu udostępnione zostanie konto internetowe, za pomocą którego będzie można sprawdzić swoje zobowiązania wobec gminy, dokonać płatności elektronicznych (np. podatków, opłat za wywóz śmieci itp), sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. W przypadku spraw wnoszonych w sposób elektroniczny mieszkaniec będzie miał wgląd we wszystkie pisma dotyczące jego sprawy, będzie mógł dokonać zapisu dzieci do szkół/przedszkola, zagłosować w budżecie obywatelskim, zgłosić interwencję do rzecznika praw mieszkańców/konsumentów.

 

 

Logotypy unijne [763x56]