Schowaj sidebar

Współpraca zagraniczna Województwa Lubuskiego jest jednym z istotnych elementów wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju Lubuskiego, w tym rozwoju kapitału ludzkiego, intelektualnego
i społecznego oraz wzrostu jego konkurencyjności na rynkach zagranicznych.

Kierunki i cele działania Samorządu Województwa Lubuskiego w zakresie zagranicznej współpracy zagranicznej określa uchwała nr LII/525/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego”.

Priorytety Współracy Zagranicznej Województwa Lubuskiego

Do pobrania: