Schowaj sidebar

Samorządowe Województwo Nitrzańskie (Republika Słowacka)- w dniu 21 sierpnia 2015 roku w Nitrze podpisano „Umowę o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Samorządowym Województwem Nitrzańskim”.

Do pobrania: