Schowaj sidebar

Obwód Homelski (Republika Białorusi) - w dniu 7 grudnia 2007 roku w Żaganiu podpisano „Umowę o współpracy międzyregionalnej między Województwem Lubuskim a Obwodem Homelskim”.

Do pobrania: