Schowaj sidebar

Obwód Iwano - Frankowski (Ukraina)- w dniu 16 września 2002 roku w Zielonej Górze podpisano „Umowę o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Obwodem Iwano-Frankowskim”.

Do pobrania: