Schowaj sidebar

Kraj Liberecki (Republika Czeska) - w dniu 23 marca 2018 r. w Zielonej Górze podpisano "Umowę o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Krajem Libereckim".

Do pobrania: