Schowaj sidebar

Obwód Wołogodzki (Federacja Rosyjska) - w dniu 2 czerwca 2011 roku w Moskwie podpisano "Umowę o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Obwodem Wołogodzkim".

Do pobrania: