Schowaj sidebar

 

Położenie nieruchomości

Torzym,  obręb 0073 Torzym, działka nr 732/27

Powierzchnia działki

0,1385 ha

Numer Księgi wieczystej

GW1U/00015666/1

Rodzaj nieruchomości

Gruntowa zabudowana

Opis nieruchomości

Działka oznaczona jest użytkiem Bi - inne tereny zabudowane. Działka nr 732/27  zabudowana jest budynkiem użytkowym o funkcji magazynowej o powierzchni użytkowej 263,80 m². Budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony.

Przeznaczenie w SUiKZP

Działka wchodzi w  obszar - tereny zainwestowane przeznaczone do rehabilitacji i uzupełnień

Forma zbycia

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,

Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,

Wydział Zarządzania Mieniem  tel. (68) 45–65-471, (68) 45-65-343

Dodatkowe informacje

www.bip.lubuskie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1isBmAK2vRiLqyuQ9xd-zaW0KcaaaAK-D&ll=52.315996000842%2C15.062510000000024&z=20