Schowaj sidebar

 

Położenie nieruchomości

Cibórz, obręb 0004 Międzylesie, gmina Skąpe, działka nr 333/81

Powierzchnia działki

0,8346 ha

Numer Księgi wieczystej

ZG1S/00055295/3

Rodzaj nieruchomości

Gruntowa zabudowana

Opis nieruchomości

Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest użytkami:  Bi – inne tereny zabudowane i Lz - grunty zadrzewione i zakrzewione.   Działka zabudowana jest budynkiem o funkcji niemieszkalnej (byłym warsztatem terapii zajęciowej) w kształcie czworoboku z patio, o powierzchni użytkowej 2 264,00 m2. Obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Budynek w pełni podpiwniczony z dachem dwuspadowym, wykonany w technologii tradycyjnej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa szpitalna (magazynowo – użytkowa), tereny zielone oraz leśne. Teren działki nieogrodzony. Działkę porasta drzewostan sosnowy.

Przeznaczenie w SUiKZP

Działka położona jest na terenie zorganizowanej działalności inwestycyjnej, usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej

Forma zbycia

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ,

Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,

Wydział Zarządzania Mieniem tel. (68) 45–65-471, (68) 45-65-343

Dodatkowe informacje

www.bip.lubuskie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FIpz-TkCO2xFTtNdtYHib3pdmaGF9mvB&ll=52.146732453245875%2C15.408624799999998&z=19