Schowaj sidebar

 

Położenie nieruchomości

Torzym, ul. Biernackiego, obręb 0073 Torzym,

działki nr 732/16 i 732/17

Powierzchnia działek

 0,0995 ha

Numer Księgi wieczystej

GW1U/00021327/8

Rodzaj nieruchomości

Gruntowa zabudowana

Opis nieruchomości

Działki oznaczone są użytkiem Bi - inne tereny zabudowane. Działka nr 732/16  zabudowana jest budynkiem o funkcji magazynowej. Budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony, wykonany w technologii murowanej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 110,20 m². Na działce 732/17 znajduje się wyłączony z eksploatacji zbiornik przepływowy oczyszczalni ścieków.

Przeznaczenie w SUiKZP

Działka wchodzi w  obszar - tereny zainwestowane przeznaczone do rehabilitacji i uzupełnień

Forma zbycia

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ,

Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,

Wydział Zarządzania Mieniem  tel. (68) 45–65-471, (68) 45-65-343

Dodatkowe informacje

www.bip.lubuskie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1scaqqOHPIpzcrI1G6b7nsOfeZHcljh-c&ll=52.31560109737969%2C15.05913662764737&z=19