Schowaj sidebar

Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne


Do wniosku należy dołączyć:

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego,

- kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym; rekomendacje; opinie itp. (kopie dokumentów z ostatnich 2 lat),

- dodatkowo oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunkowych, zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

Szczegółowych informacji udziela również Wydział Edukacji w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, pod numerem telefonu:

68 / 45 65 588.

Do pobrania: