Schowaj sidebar

napispng [840x304]

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020-2021:


Wniosek o przyznanie stypendium 2020-2021

Indywidualny Plan Rozowju Edukacyjnego 2020-2021


 

Ww. uzupełnione dokumenty należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej UMWL w Zielonej Górze/Gorzowie Wlkp. lub wysłać na jeden z poniższych adresów z dopiskiem „LUBUSKIE TALENTY – PROGRAM STYPENDIALNY”:

 

◄ Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra;

 

◄ Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolskim

 Poniżej dokumenty do wglądu:

Regulamin

Karta oceny formalnej i merytorycznej

Sprawozdanie z IPRE

Umowa stypendialna 2020-2021

Załącznik nr 1 do umowy stypendialnej - oświadczenie

Załącznik nr 2 do umowy stypendialnej - ankieta ewaluacyjna

Załącznik nr 3 do umowy stypendialnej - oświadczenie uczestnika projektu

Uchwała zmieniająca Regulamin

Do pobrania: