LCO działa z ograniczeniami

Pobierz PDF
5 maja br. odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie.

Województwo Lubuskie podczas zgromadzenia reprezentowała Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego. Spółka reprezentowana była przez Elżbietę Kozak, prezesa zarządu.

W porządku obrad znajdowała się uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, członków rady nadzorczej, prokurentów i pracowników pełniących funkcje kierownicze.

Podczas spotkania poruszone zostały kwestie bieżącego funkcjonowania placówki w dobie epidemii. Na prośbę marszałek Elżbiety Anny Polak 6 lekarzy, na co dzień zatrudnionych w LCO, pracuje w Szpitalu Tymczasowym, oddelegowano również 9 pielęgniarek - w tym 3 anestezjologiczne. Spowodowało to konieczność zawieszenia operacji planowych. Niemniej jednak bez zakłóceń funkcjonuje jeden z dwóch oddziałów ortopedii, gdzie wykonywane są zabiegi w trybie urazowym oraz jeden z dwóch oddziałów rehabilitacji dla pacjentów po ortopedycznych zabiegach operacyjnych.  Prezes Elżbieta Kozak, przewiduje, że taka sytuacja, związana z ograniczeniami w funkcjonowaniu Szpitala potrwa do końca maja br.

Zobacz również