Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Pobierz PDF
Kategoria: Inne
Kiedy: 05 sierpnia 2020 od 14:00 do 17:00

 

Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 5 sierpnia 2020 roku o godz. 1400 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego - Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad XIX nadzwyczajnej sesji Sejmiku.

2.  Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.  Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego na temat przygotowania projektu „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców”.

4.  Rekomendacje Zarządu Województwa Lubuskiego dotyczące realizacji projektu.

5.  Wystąpienia i stanowisko operatorów projektu – Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.

6.  Dyskusja i wnioski.

7.  Zamknięcie obrad XIX nadzwyczajnej sesji Sejmiku.

 

Lokalizacja

Województwo: lubuskie

Powiat: Zielona Góra

Adres: ul. Podgórna 7 Zielona Góra