Schowaj sidebar

Stypendia motywujące na rok akademicki 2020/2021 dla lubuskich studentów przyznane!

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 24 listopada 2020 r. po raz kolejny przyznał stypendia motywujące dla lubuskich studentów na mocy uchwały nr XXII/317/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 07 września 2020 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej dla studentów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 2121).                         

W roku akademickim 2020/2021 14 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzyma stypendium w wysokości 1000,00 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy - od października 2020 r.
do czerwca 2021 r.

Studenci, którym przyznano stypendium:

 1. Weronika Malinowska – Budownictwo,
 2.  Fryderyk Sawicki – Matematyka,
 3.  Hubert Garnek- Logistyka,
 4.  Hubert Kufel – Automatyka i robotyka,
 5.  Katarzyna Solecka – Logistyka,
 6.  Kacper Iskra – Informatyka,
 7. Natan Karpowicz – Ekonomia,
 8.  Michał Mirończyk – Informatyka,
 9. Jędrzej Dragan – Informatyka,
 10.  Wiktoria Salamon – Filologia Germańska,
 11.  Przemysław Wojtowicz – Inżynieria Biomedyczna,
 12.  Dawid Lisiak – Zarządzanie i inżynieria produkcji,
 13. Wiktoria Mendel – Ekonomia,
 14. Natalia Chorążak – Informatyka i ekonomia.

Gratulujemy stypendystom!