Schowaj sidebar

Kolejna edycja Stypendiów motywujących i przedsiębiorczych dla lubuskich studentów!

Sejmik Województwa Lubuskiego na mocy uchwały nr XXII/317/20 z dnia 7 września 2020 r. ustanowił stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego. Studenci I roku studiów stacjonarnych, którzy spełnią warunki określone w „Regulaminie” będą mogli ubiegać się o stypendia motywujące. Natomiast studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia, będą mogli ubiegać się o stypendia na rozpoczęcie jednoosobowej lub innej formy prowadzenia działalności gospodarczej - stypendia przedsiębiorcze.

Celem pomocy stypendialnej jest wsparcie, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz inspiracja do podjęcia studiów na uczelniach naszego województwa.

Od roku akademickiego 2020/2021 rusza trzecia edycja stypendiów dla studentów. Termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami upływa z dniem 20 października danego roku akademickiego, na który składany jest wniosek.

 

Szczegółowych informacji udziela również Wydział Edukacji w Departamencie Infrastruktury Społecznej, pod numerem telefonu: 68 / 45 65 588.