Schowaj sidebar

Aktualności

Stypendia motywujące na rok akademicki 2019/2020 dla lubuskich studentów przyznane!

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 26 listopada 2019 r. po raz kolejny przyznał stypendia motywujące dla lubuskich studentów na mocy uchwały nr XLIV/670/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej dla studentów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1094).
W roku akademickim 2019/2020 22 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzyma powyższe stypendium na okres 9 m-cy (od października 2019 r. do czerwca 2020 r.) w wysokości 800,00 zł miesięcznie.
Studenci, którym przyznano stypendium studiują na następujących kierunkach: Informatyka – 3 osoby, Automatyka i robotyka – 5 osób, Zarządzanie i inżynieria produkcji – 3 osoby, Elektrotechnika – 2 osoby, Ekonomia – 2 osoby, Logistyka – 2 osoby, Biotechnologia – 1 osoba, Mechanika i budowa maszyn – 1 osoba, Fizyka medyczna – 1 osoba, Budownictwo – 1 osoba oraz Inżynieria danych – 1 osoba.