Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa".

Pobierz PDF
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała nr 181/2407/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości zaktualizowanej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa"

Do pobrania

Zobacz również