Lubuską koleją do Brandenburgii

Pobierz PDF
Pociąg stojący na peronie.
Projekt „RailBlu” ma poprawić dostępność kolejowych połączeń pomiędzy Lubuskiem a Brandenburgią. Prace na programem cały czas trwają. Zakończą się w 2022 r. Na co mogą liczyć Lubuszanie?

Po stronie niemieckiej partnerami Województwa Lubuskiego są: Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Kraju Związkowego Brandenburgia oraz Związek Komunikacyjny Berlina –Brandenburgii. Na wdrożenie inicjatywy udało się już uzyskać dofinansowanie, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w kwocie ponad 700 tys. euro. Wśród celów projektu „RailBLu”, oprócz poprawy dostępności transportowej w regionie, jest także zrównoważony rozwój mobilności transgranicznej, zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu oraz ożywienie transgranicznej współpracy gospodarczej.

Projekt przyczyni się do wzmocnienia pasażerskich połączeń kolejowych bliskiego zasięgu powiązanych z kolejowymi sieciami transeuropejskimi. Zapewni mieszkańcom wygodne i tańsze podróżowanie koleją po Europie. Skorzystają również turyści odwiedzający regiony objęte programem. „RailBLu” przewiduje wprowadzenie wygodnego systemu sprzedaży biletów i informacji o promocjach za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej. Przewidywane zakończenie realizacji projektu, z uwzględnieniem obecnej sytuacji pandemicznej, to koniec 2022 roku.

 

Zobacz również