Spotkanie zarządu woj. z POLREGIO

Pobierz PDF
Spotkanie zarządu woj. lubuskiego z POLREGIO.
Za nami spotkanie zarządu województwa z przedstawicielami POLREGIO. Omówiono bieżące zagadnienia dotyczące działalności spółki i jej lubuskiego oddziału. Dyskutowano o poprawie jakości połączeń kolejowych w regionie.

POLREGIO reprezentowali prezes zarządu Artur Martyniuk oraz pełniący obowiązki Dyrektora Oddziału Lubuskiego Waldemar Bachmatiuk. POLREGIO jest ogólnopolskim przedsiębiorstwem transportowym prowadzącym działalność w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych i realizuje na zlecenie Województwa Lubuskiego regionalne połączenia kolejowe na podstawie umowy podpisanej w grudniu 2019 r. i zawartej na okres 10 lat, co zapewnia stabilną sytuację w funkcjonowaniu kolejowego transportu publicznego w naszym regionie.

W spotkaniu uczestniczyli marszałek Elżbieta Anna Polak, wicemarszałkowie: Stanisław Tomczyszyn i Łukasz Porycki, członkowie zarządu: Marcin Jabłoński i Tadeusz Jędrzejczak, a także: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Sławomir Kotylak i Z-ca Dyrektora Departamentu Piotr Tykwiński.

Informacja przygotowana przez Departament Infrastruktury i Komunikacji

 

Zobacz również