Konsultacje publiczne programu INTERREG Europa Środkowa 2021-2027.

Pobierz PDF
Zdjęcie ilustracyjne. Logo programów INTERREG.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 12 maja do 2 czerwca br. trwają konsultacje publiczne programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Informacja, dokumenty i zaproszenie do zgłaszania uwag są dostępne pod adresem: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/konsultacje-programow/program-interreg-europa-srodkowa-2021-2027/

Ogłoszenie o konsultacjach opublikowane jest również
na stronie EWT: https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/rozpoczely-sie-konsultacje-programu-interreg-europa-srodkowa-2021-2027/
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MFiPR (https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/rozpoczely-sie-konsultacje-programu-interreg-europa-srodkowa-2021-2027 ).  


Zobacz również